izmir-slider-top

Mülteci.info,

İzmir'de yaşayan mültecilerin İzmir'de erişebilecekleri hizmetleri nerede bulacaklarını gösteren bir haritalandırma projesidir.

Amacımız,

İzmir ilinde mültecilere yönelik faaliyet gösteren STK'lar ve çeşitli oluşumların bilgilerini kısa raporlar halinde mültecilerin ve alanda faaliyet gösteren her ilgilinin bilgisine sunmaktır.